Рекламация

За всяка покупка, направена през сайта sexshop15.com има издадена касова бележка, независимо дали плащането е направено по банков път или в брой.
Пазете касовата белжка, тя е вашата гаранция!

Съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗЗП при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира:
 • за възстановяване на заплатената сума;
 • за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното;
 •  за отбив от цената;
Рекламацията се предявява пред търговеца по един от следните начини:
 • на място в офис Sexwell на адрес: гр. София, п.к.1407, бул. Черни връх 47, Бизнес център Витоша, партер
 • по електронен път чрез формата за контакти на сайта sexshop15.com
 • на емейл: info@ sexshop15.com

При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. 

При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
 • касова бележка или фактура;
 • снимки на продукта при настъпване на повредата;
 • номер на товарителница, на пратката, с която продуктът е изпратен на sexwell.bg
Стоката, обект на рекламация, се изпраща на адрес:
 • гр. София, п.к.1407, бул. Черни връх 47, Бизнес център Витоша, партер, офис Sexwell.
 • Телефон: 0884 531053
 • Получател: Танго СХМ ЕООД

Разходите по доставката се поемат от подателя! Стоката е необходимо да бъде изпратена в комплект с всички нейни аксесоари.
Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

Съгласно чл. 127, ал. 1 от ЗЗП търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно и съобразно законовите изисквания.